?GAUS Group Pozarevac :: Elektrooprema / Zastupanje inostranih firmi / Energetika / Marketing :: Detektori metala / Neodijum magneti / LED rasveta / Frekventni regulatori TOSHIBA

Uslovi korišćenja

Ovaj dokument sadrži uslove pod kojima možete koristiti sajt gausgroup.com.

GAUS Group smatra da ste pristupanjem i pregledanjem materijala na sajtu i svim drugim vidovima interakcije u potpunosti pročitali, shvatili i prihvatili uslove korišćenja sajta www.gausgroup.com koji se nalaze u ovom dokumentu.

Ako ne prihvatate uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj sajt. Prihvatanje uslova korišćenja podrazumeva da svim svojim akcijama na sajtu www.gausgroup.com, svim informacija koje ostavljate, narudžbinama i servisnom podrškom koju ostvarite, korespondenciji u bilo kom obliku kako sa predstavnicima preduzeća GAUS Group, tako i sa drugim korisnicima sajta www.gausgroup.com u potpunosti odgovarate za svoje postupke po svim važećim propisima.

Postupci korisnika koji pristupaju sajtu van teritorije Republike Srbije moraju biti u skladu sa važećim propisima države iz koje posetilac dolazi.

Za sva pojašnjenja možete nam se obratiti na office@gausgroup.com . GAUS Group zadržava sva autorska prava nad kompletnim materijalom objavljenim na sajtu www.gausgroup.com. Materijal ne sme biti kopiran, reprodukovan, distribuiran, prenešen na lokalni računar, prikazan na javnim projekcijama, poslat ili transmitovan u bilo kojoj formi, bilo kojim sredstvom, uključujući, elektronske, mehaničke ili bilo koje druge oblike bez prethodne saglasnosti od strane GAUS Group i ugovorenih prava.

GAUS Group daje saglasnost da se prikaže, kopira, distribuira i prenese na lokalni računar materijal sa ovog sajta samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je pri tome zabranjeno menjanje sadržaja materijala kao i polaganje autorskog pravo nad tim materijalom. GAUS Group ne dozvoljava pravljenje "mirror" sajtova sa svojim materijalom. Svaka neautorizovana upotreba bilo kog materiala koji se nalazi na ovom sajtu može povrediti autorska prava, prava privatnosti, zakone o trgovačkim markama ili neki drugi Copyright, shodno važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Zaštićeni znaci, imena proizvoda, kompanija i usluga, kao i svi drugi promovisani nazivi su zaštićeni znaci njihovih vlasnika. GAUS Group zadržava pravo nad korišćenjem i zaštitom svih svojih zaštićenih znakova po važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Sve podatke koje ostavite na sajtu www.gausgroup.com koristićemo u skladu sa Politikom zaštite privatnosti preduzeća GAUS Group.

Izmena uslova korišćenja GAUS Group može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti uslove korišćenja sajta www.gausgroup.com. Koristeći ovaj sajt obavezujete se da ćete periodično posećivati segment sajta sa uslovima korišćenja kako bi uvek bili informisani o aktuelnim pravilima.

Autorska prava celokupnog materijala na ovom sajtu, zadržana su od strane preduzeća GAUS Group ili od strane originalnog kreatora materijala.

U okviru poslovanja, prikupljamo i čuvamo Vaše informacije i primedbe dostavljene sa Vaše strane, da bi poboljšali našu uslugu i omogućili Vam prijatnije iskustvo u interakciji sa našim poslovnim servisima. To podrazumeva procesiranje Vaše prijave i narudžbine, pružanje raznih usluga, pružanje tehničke podrške, dostavljanje vesti o novim proizvodima i uslugama i razmatranje Vaših primedbi i sugestija.

GAUS Group ni na koji način neće zloupotrebiti informacije dostavljene sa Vaše strane.

Pri redirekciji sa www.gausgroup.com na bilo koji spoljašnji sajt, GAUS Group ni u kom smislu ne odgovara za sajtove van adrese www.gausgroup.com.