?GAUS Group Pozarevac :: Elektrooprema / Zastupanje inostranih firmi / Energetika / Marketing :: Detektori metala / Neodijum magneti / LED rasveta / Frekventni regulatori TOSHIBA

Konsalting u oblasti energetike

Prateći zahteve tržišta u okviru preduzeća GAUS Group je formiran sektor inženjeringa, za projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu i elektrotehnici, čime se preduzeće svrstalo u grupu preduzeća koja su uz bogatu ponudu elektromaterijala i opreme, sposobna da realizuju kompletan posao, od početne faze projektovanja i izbora optimalne opreme, do faze pripreme posla i samog izvođenja.

Sektor Inženjeringa je zadužen je za izvođenje gore navedenih radova, primenom najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća, uz poštovanje svih važećih propisa iz ove oblasti.

Elektro instalacija iz oblasti:


Električne instalacije jake struje.

Izrada tehničke dokumentacije za nove objekte, rekonstrukciju ili adaptaciju postojećih objekata.
Nadzor nad izvođenjem radova.
Isporuku elektro materijala.
Radovi na izradi električnih instalacija.
Električne instalacije razvoda od mernog mesta.
Električne instalacije u razvodnim ormanima i tablama.
Električne instalacije osvetljenja.
Električne instalacije termičkih potrošača.
Električne instalacije rashladnih potrošača.
Električne instalacije motornih potrošača.
Električne instalacije ostalih potrošača.
Kompletne električne instalacije jake struje objekata.


Električne instalacije slabe struje

Izrada tehničke dokumentacije za nove objekte, rekonstrukciju ili adaptaciju postojećih objekata.
Nadzor nad izvođenjem radova.
Isporuku elektro materijala.
Radovi na izradi električnih instalacija.
Električne instalacije telefonije.
Električne instalacije interfona.

U saradnji sa specijalizovanim firmama u mogućnosti smo Vam ponuditi i opremu i radove iz oblasti:

Električnih instalacija računarskog mrežnog razvoda.
Električnih instalacija kontrole pristupa.
Električnih instalacija protivprovale.
Električnih instalacija dojave požara.
Električnih instalacija video nadzora.
Električnih instalacija ambijentalnog ozvučenja.
Električnih instalacija kablovskog distributivnog sistema u objektu.


Kompenzacija električne energije.

Analiza potrebnih ulaganja u kompenzaciju električne energije i isplativosti ulaganja.
Nabavku elektro materijala.
Izvođenje radova.


Remont i revizija trafostanica.

Analiza potrebnih radova i ulaganja.
Nabavku elektro materijala.
Izvođenje radova.


Održavanje električnih instalacija objekata.

Održavanje svih prethodno navedenih električnih instalacija u objektima na osnovu potpisanog godišnjeg Ugovora o održavanju.