?GAUS Group Pozarevac :: Elektrooprema / Zastupanje inostranih firmi / Energetika / Marketing :: Detektori metala / Neodijum magneti / LED rasveta / Frekventni regulatori TOSHIBA

Misija

Kontinuirano prilagođavanje tržišnim potrebama i neprekidna potraga za pojedincima koje nastojima da uključimo u naš poslovni sistem. Prisustvo na tržištu pažljivo odabranim proizvodima i uslugama kao i visok standard pri izboru i kreiranju mreže partnera i dobavljača.

Posvećenost, entuzijazam, vera kao i briga o potrebama zaposlenih i društvene zajednice u celini.


Vizija


Lider u regionu u oblasti proizvoda i usluga koje pružamo.


Ciljevi


• Kupac na prvom mestu

• Dugoročno partnerstvo sa dobavljačima

• Kontinuirani rast i razvoj

• Razvoj korporativne kulture i zadovoljstva zaposlenih

• Kontinuirano podizanje operativne efikasnosti