?GAUS Group Pozarevac :: Elektrooprema / Zastupanje inostranih firmi / Energetika / Marketing :: Detektori metala / Neodijum magneti / LED rasveta / Frekventni regulatori TOSHIBA

Marketing

“ Marketing (?n: Marketing) tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda I usluga od proizvođača prema potrošaču (korisniku, kupcu, klijentu). “

GAUS Group okuplja tim stručnjaka koji je spreman da pomogne svim domaćim i inostranim kompanijama koje su zainteresovane da na tržištu Srbije i zemalja u okruženju ostvare bolji plasman i pozicioniranje svojih proizvoda i usluga.

Naš tim se sastoji od profesionalaca iz razlićitih oblasti , koji svojim radom i posvećenošću nastoje da zadovolje potrebe i najzahtevnijih klijenata.

Iz širokog spektra usluga koje naš tim pruža izdvojili bismo :

- Istraživanje tržišta – detaljni izveštaji o pojedinim granama industrije sa dostavljanjem svih neophodnih podataka vezanih

za cene, konkurenciju, uslove prodaje, propise vezane za izvoz određenih grupa proizvoda u Srbiju i olakšica koje inostrane

kompanije imaju prilikom investiranja u Republici Srbiji- Pronalaženje poslovnih partnera – sistematska obrada tržišta i pronaženje distributera i trgovaca koji zadovoljavaju

vaše kriterijume za saradnju i plasman vaših proizvoda. Organizovanje sastanaka, smeštaja i prevoza prilikom posete Srbiji,

pomoć prilikom pregovora, prevodilačke usluge.- Promocija – organizovanje sajamskih nastupa, prezentacija, promotivni materijal, promocije- Dizajn – web dizajn, grafički dizajn, ambalažni dizajn, foto manipulacija- Prevodilačke usluge – prevođenje ugovora, ponuda, poslovne korespodencije, brošura, kataloga, web prezentacija,

upustva za upotrebu, sertifikata, itd. (engleski, francuski, italijanski, nemački, španski, ruski jezik)- Distribucija – kreiranje lanaca distribucije, plasman proizvoda i usluga do potrošača